Polyurea vattentät beläggning är ett vattentätt material med hög prestanda

Polyurea vattentät beläggning är ett vattentätt material med hög prestanda. Det är en klass av föreningar som bildas genom reaktion mellan isocyanatkomponenter och aminoföreningar. Isocyanatkomponenterna kan vara monomerer, polymerer, isocyanatderivat, prepolymerer och semi-prepolymerer. Polymerer, som bildas genom reaktion av multi-terminala aminföreningar eller polymerer med polyisocyanatinnehållande semi-prepolymerer innehållande upprepade karbamidgrupper

Polyurea vattentät beläggning är ett vattentätt material med hög prestanda. Det är en klass av föreningar som bildas genom reaktion mellan isocyanatkomponenter och aminoföreningar. Isocyanatkomponenterna kan vara monomerer, polymerer, isocyanatderivat, prepolymerer och semi-prepolymerer. Polymerer, de är en klass av makromolekylära polymerer med upprepade karbamidbaserade strukturer i molekylerna bildade genom reaktion av multiterminala aminföreningar eller polymerer och semi-prepolymerer innehållande polyisocyanater. Polyurea vattentäta beläggningar används i modern vattentät konstruktion. Det används ofta. Jämfört med andra vattentäta beläggningar, vad är egenskaperna hos polyurea vattentäta beläggningar? Vad bör man vara uppmärksam på i byggandet? Följande redaktör berättar egenskaper och konstruktionsåtgärder för den vattentäta polyureabeläggningen. Jag hoppas att det kan hjälpa dig.


Inläggstid: 27 maj-2021